מתי ניתן להתיר נישואים בין כהן וגרושה?

Expert:

מתי בתי הדין הרבניים יטו להתיר את נישואיהם של כהן וגרושה, מה יבדק בתהליך גירושי האישה, אילו פגמים ניתן למצוא בחופת הנישואים, מה תהיה משמעותם, ומה יבדקו לגבי אילן יוחסיו של הכהן, על כך יסביר הטוען הרבני אבי צדוק.

Askimo in
Application