המומחים: Erik olin Wright


According to Marxist theory, what forms the basis of the class struggle?
What is the status of the middle class today? Why are they considered to be an “ideological illusion”?
What is the meaning of “petty bourgeoisie” with regard to class exploitation?
What is the Marxist analysis of classes as compared to the Weberian view? What makes the Marxist view superior?
These questions answered by: Professor Erik Olin Wright - American Analytical Marxist sociologist, specializing in social stratification, and in egalitarian alternative futures to capitalism. He is the current President of the American Sociological Association

מזמינים אותך להכניס את פרטיך ולקבל חוויית צפייה משופרת ותכנים נוספים בעתיד