המומחים: Ilene Serlin


How important is a positive body image to a person's happiness and wellness?
How do the arts improve body image?
Why are negative body images so prevalent in todays society?
What serious mental health problems can arise from not dealing with an unhealthy body image?
These questions answered by: Dr. Ilene Serlin is a clinical psychologist and registered dance/movement therapist. She is the founder and Director of Union Street Health Associates and the Arts Medicine Program at California Pacific Medical Center

מזמינים אותך להכניס את פרטיך ולקבל חוויית צפייה משופרת ותכנים נוספים בעתיד